حالت شب
ژوست یعنی چه؟
ژوست کلمه ای به زبان فرانسه می باشد و به معنای صحیح، درست، کوک بودن، موزون بودن از لحاظ فرکانس و ارتعاشات بوجود آورندۀ یک صدای موسیقائی  نتی به وسیله ی ساز و یاحنجره ی انسان دقیقاً با فرکانس استاندارد آن نت منطبق باشد. گوشهای قوی می توانند ژوست بودن صدا را تشخیص بدهند .
 
برای مثال
نت سُل = ۳۸۴ هرتز و یا نت لا ۴۴۰ هرتز
 
فالش بودن صدا :
 فالش کلمه ای انگلیسی است وبه معنی نادرست و غلط و یا ناکوک بودن یک نت نسبت به استاندارد آن نت است.یعنی هنگامی که تعداد ارتعاشات و نوسانات تعیین شده ی استاندارد یک نت نرسد یا بیش از آن باشد از کلمه ی فالش استفاده می شود. 
خارج خواندن خواننده یا خارج زدن نوازنده:
فالش خواندن با خارج خواندن کاملا متفاوت هستند. اگر نوازنده يا خواننده به هنگام آوازخواني ويا اجراي نت هاي گام يكي از دستگاهها ، از يكي از نت هاي مرسوم و ثبت شده در گام آن دستگاه ، به هر دليل منحرف شود و نتي غير از نت گام موردنظر در روند كار خواننده يا نوازنده دخالت و خودنمايي كند، اصطلاحا" گفته ميشود خواننده خارج خواند يا نوازنده خارج زد. وقتی خواننده به وسعت صدای خودش  توجه نمی کند و اوج می خواند چون توانایی اجرای نت ها را در اوج ندارد از حالت اصلی خارج میشود. يكي از روشهای گريز از فالش خواني ، آشنايي و تمرين مداوم با دياپازون هاي الكترونيكي و معمولي است.
 
دياپازون  
دياپازون وسيله ايست كه صداهاي استاندارد نت هاي موسيقي به شکل ترتيبي(به فاصله نيم پرده از هم) از آن خارج ميشود. ساختار آن بصورت يك ساز دهني مدوّر يا مستطيل شكل است.
- در نوع مدوّر، روزنه ها در اطراف لبه آن تعبيه شده و نام هركدام از نت ها نيز روي صداهاي مربوط به آن نت در لبه آن نوشته شده است.
- در دياپازونهاي مستطيلی ، سوراخهاي هركدام از نت ها در يك طرف آن تعبيه شده است.
- دياپازونهاي الكترونيكي پيشرفته كه درصد حساسيت آنها براي توليد و مقايسه اصوات، با مكانيزم داخلي خودشان بيشتر از دياپازونهاي قديمي است. تشخيص كم يا زياد بودن فركانس نت ها تا حدّ كـُـما نيز براي اين نوع دياپازونها امكانپذير است.
 
مقالات دیگر