حالت شب

نت

نت علامتی است که به وسیله آن صداهای موسیقایی نوشته و هم چنین اجرا می شوند

نت فارسی

نت هایی که در موسیقی به کار می روند در کشورهایی مانند ایتالیا ، بلژیک، فرانسه و ایران   دو  (  do ) ، ر   (   RE  ) ، می (  Mi   )  ،  لا  (  La  ) ،  سی (   Si ) ، فا  ( Fa) ، سل (  Sol   )   نام دارند
 

نام نت های موسیقی

 در کشورهای انگلیس و آلمانی زبان A به جای لا  B   به جای سی ،  C   به جای دو  و D  به جای  ر  ، E  به جای می  ، F  به جای فا   و حرف   G به جای سل  کاربرد دارد. با این تفاوت که در کشورهای آلمانی زبان حرف   معرف سی بمل  و H معرف  سی است.

نت فارسی آهنگ

نت فارسی آهنگ های معروف از خوانندگان مطرح مانند نت فارسی معین ، نت فارسی هایده ، نت فارسی مهستی ، نت فارسی ابی ، نت فارسی حمیرا  و سایر خوانندگان
آکادمی فارسی نت جهت آموزش کامل و دقیق هنرجویان در کنار نت فارسی فیلم اموزش نوازندگی آهنگ با ارگ نیز قرار داده شده تا به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به استاد موسیقی بتوانید آهنگ را بصورت کامل بنوازید. 

کلیدهای موسیقی

کلید علامتی است که در سمت چپ خطوط حامل نت ها قرار گرفته است. نام و موقعیت صدای نت ها را در بستر صوتی موسیقیایی مشخص می کند
 کلیدهایی که در موسیقی به کار می روند عبارتند از کلید سل  کلید دو   و کلید فا
 
مقالات دیگر