تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

یه جای خالی توو دلم یه یادگاری از تو هست
توو زندگیم توو هر یه گوشه از وجود من 
یه زخم کاری از تو هست
قرار تا کجا بریم که راهمون جدا بشه
من آسمونتم تو ماهمی 
مگه می تونه ماه از آسمون جدا بشه
کجا عشقم کجا رو داری)
چی داری جز غم که جا بزاری
دلت میمونه پیش من به یادگاری
کجا دیوونه خدا میدونه
خودت بگو منو تو این روزا چه مونه
کی باید این وسط با اون یکی بمونه
حواس هر دوتامونم به حال اون یکی نبود
خداییش زندگیمونم شبیه زندگی نبود