تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تو زخـم یه تکراری یه عاشق ـــــــ بیماری
میگفتی نترس دیگه تا منو داری
یه خوابی تو بیداری، یه حس خودآزاری
رفیقی و نارفیق مثل سیگاری
من اون دل وابستم که رفتی و نشـکستم
ولی رو خودم همه درا رو بستم
ندادی از دستم نباشی بازم هستم
گلایه ندارم من فقط خسـتم خسـتم
عاشقیه یه نفره یعنی خوابت نمیبره
یعنی جونتو بدی براش ولی بزاری بره
عاشقیه یه طرفه یعنی دل با تنهایی طرفه
یعنی خوب بدونی که زندگیت دیگه بی هدفه
تو مثل قدیما توی چشمات ـــــــ 
حس دیوونگی نداری بد شدی تنها نمیگی اما
خالی شدی از بی قراریغرق دردی ساکت و سردی
 ـــــــ با دوتامون چیکار کردی
من همونم عشق پاکت
منتظر میمونم برگردی برگردی
عاشقیه یه نفره یعنی خوابت نمیبره
یعنی جونتو بدی براش
عاشقیه یه طرفه یعنی دل با تنهایی طرفه
یعنی خوب بدونی که زندگیت دیگه بی هدفه