تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دنـبال توام پای پیاده همه جا بی یه نشونه
جا پای دلم رو تن این جاده بی رحم میمونه
آره فکر میکردم تو همرامی 
توی سختی های دنـیا
حالا بی سرانجام و تنـها 
دیگه شکـل کابوسه رویا
تنها مسافر توی جاده دیـگه شبیه من نیست
من گم شدم تو تو باغ آرزو 
این یکی شدن نیسـت
من بی نشون و تو توی آسمون میـگی سرنوشـته
این سرنوشت شومو به جز چشات 
کی برام نوشـته
از سردی دستات گله دارم گله دارم گله دارم
میگفتی بمیرم تو رو تنـها نمیذارم نمیذارم
حالا نه میدونی کجامو نه میدونم کجای دنیایی
فـقط این توو خاطرم مونـده که 
مثل آسمون تو زیبایی
تنـها مسافر توی جاده دیگـه شبیه من نیسـت
من گم شدم تو تو باغ آرزو 
این یـکی شدن نیسـت
من بی نشون و تو توی آسمون میگـی سرنوشـته
این سرنوشت شومو 
به جز چشات کی برام نوشـته