تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

 ـــــــ حسرت به دل دیدن
 خنده های تو من میمونم
واسه غریبس همه بهونه های تو من میدونم
با همه اینا عاشقونه برات باز میخونم ـــــــ 
ظالم کی مثه من عاشق دل سنـگت میشه
 ــــــ (کی جز من میخواد بمونه پیش تو همیـشه) 2