تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

تو تو بگو از چیه که دل تو دلـگیره
که تورو داره از منه عاشق میگیره
تو برو اگه دلت منو نمیخوادو ازم سیره
چی میدونی از شهری که بدون تو زندونه
یا از این روزایی که بدون تو داغونه
دل من اگه نباشی میشه یه ویـرونه
دلم آروم نمیشه آخه چـجوری میشه
یکی رد شه از اونکه همه ی زندگیشه
دلم آروم نمیشه آخه بی من کجایی
وای از غم دوری وای از این تنهـایی
دل دله من دل بیچاره ی من تنهایی
هنوزم تو انتظار روزیه که بیایی
منو ما تویی عشق ساده ی رویایی
رفتی تو تا دنیامو بگیره دلتنـگی
میدونم تو هم داری با فاصله میجنگی
مثل من تو هم دلت میگیره
 و هماهنـگی با هر آهنگی
دلم آروم نمیشه آخه چجوری میشه