تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

بی قرارم واسه چشمات
 اون نگاهی که به یک دنیا می ارزه
 ـــــــ می خوام از تو بنویسم اما 
اسـمت که میاد دستم میلرزه
 ـــــــ چیکه چیکه آب شـدم من 
وقتی گفـتی نمیخـوام با تو بمونم
حالا تنها یه پریشون 
خیلی وقـته که دیگه بی هم زبونم
 ـــــــ من هنوز از تو میخونم عاشقونه
جای دسـتای تو خالی توی خونم
خواب چشماتو مبینم فردا آفـتابی دنـیام
تو میشی تعبیر خوابم میرسم به آرزو هام
میدونم میایی دوباره آسمون آفتابی میـشه
باز بهار میاد سراغ گلدونای پشت شیـشه
 ـــــــ چشم به راه تو میمونم اگه میشـنوی صدامو
تکیه کن بازم به شونم گوش بده ترانه هامو
یه دریچه مهربونی هدیه کن به خلوت من
نشو با دلم غریـبه سر بزن به غربت من
 ـــــــ من هنوز از تو میخونم عاشقونه
جای دسـتای تو خالی توی خونم