تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بله بله چشم من هر چی بگی گوش میدم حتما
کاریم ندارم که حق با کیه 
چیکاره این حرفا دارم من اصلا
نره نره قلبم از یاد تو و یه سر بزن به قبلا
ببین کی مثل من عاشق تو بوده
 ببین کی میخوادت قد من اقلا
اینو یادت باشه که حال من خوبه با تو
یادت باشه همه زندگیم بود نگاتو
یادت باشه رفتیو بستی روم چشاتو
حالا که اشکامو دیدی میـگی که از من بریدی
میگی که چیزی نمونده بینمونو ازم نا امیدی
میگی که راه تو دوره میگی خونه سوت و کوره
من میگم دوسم نداری تو میگی نه مگه زوره
بله بله رسما بدون تو من به جای بدی رفتم
مثه این دیوونه ها تو خیابون 
 هر شب دارم راه میرم بی هدف من