تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

بیا برگرد از این شبا دلم پره
آخه دل از دلت دل نمیبـره
بیا پیشم از حاله دل برات بگـم
به خاطرت با دنیا من بهم زدم
بیا پیشم ببین که بی هوا شدم
نفس نبود که داد بی صدا شـدم
ببین حاله این دل خرابه و
نفس نفس نـبود تو عـذابه و ـــــــ 
بیقرارم نتونستم که آرومت کنم
دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم
بیقرارم منو شهرو قدم بارونو نم 
بیقرارم بیقرارم
دلی که میبره از آدما پره
از هرچی که پیش اومده حسابی دلـخوره ـــــــ 
عذاب میکشم یه آه میکشم
نمیدونی که این روزا نیستی چه میکشم
بیقرارم نتونستم که آرومت کنم