تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

هر نفس آشفته ام تو سر به راهم میکنی
تا نگاهت میکنم تا نگاهم میکنی
من بگردم دور آن چشـمان مست و روشنت
تا مرا میبینی و تا تو را میبینمت
من به تو دل داده ام عاشق و دل ساده ام 
تنها کجا میروی بی من کجا میروی
چشم تو جادوی من ماه زیباروی من 
تنها کجا میروی بی من کجا میروی
من قرارم میرود یار از کنارم میرود 
تنهـــــــــــــا شدم نو بهارم میرود 
صبر و قرارم میرود رسوا شـــــدم
ابری شده حال و هوایم 
قلبت از بغضم چه میداند بی تو از من چه میماند
آه از تو و خاطره هـــــایت 
رفتی دل تنگم به چشمانت من حبسم به زندانت
من به تو دل داده ام عاشق و دل ساده ام 
تنها کجا میروی بی من کجا میروی
چشم تو جادوی من ماه زیباروی من 
تنها کجا میروی بی من کجا میروی
من قرارم می رود یار از کنارم میرود 
تنهــــــا شدم نو بهارم میرود
صبر و قرارم میرود رسوا شـــــدم