تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

لحظه ها همیشه خواستن که تورو بگیرن از من
چه غریب و ناشناسه جاده ی به تو رسیـدن
همیشه یه چیزی بوده شوقتو از دلم ربوده
ولی یک طپش دل من از غمت جدا نبوده
بیا بیا              بیا  بیا بیا    ـــــــ 
بیا  بیا           بیا بیا بیا        آ آ آ آ 
یه روز چشمات و وا کنی می بینی من تموم شدم
می بینی جام چه خالیه یا رفته پی خودم
اگه یه روزوروزگار پیش خودت باز بشیـنی
تموم این روزا رو جلو چشات باز می بیـنی
بیا بیا              بیا  بیا بیا    ـــــــ 
بیا  بیا           بیا بیا بیا        آ آ آ  آ