تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

خوب بودی تو ذهنم نمیتونی بد باشی
اونی که حرفاشو به من نمیزد باشی
خوب میدونی قلبم به چی خوشه این روزا
راحت تو دنیای تو همیشه انکار میـشم
تو این خونه کم کم دارم یه دیوار میشم
میبندم چشمامو به یادت بیدار میشم
من اونم که هنوز خونش داره واسه تو میجوشه
لباسی که تو دوست داشتی ــــــــ 
واسه کسی نمیپوشه
من اونم که دلش می‌خواستتو دستای تو جادوشه
توکه نباشی این دیوونگی میاد سراغم
یه چند وقتیه که به یاد تو پریده خوابم
منکه چیزی نخواستم غیر موندن
که دنیا جا بشه توی اتاقم
اشکی شدم که از چشمت افتاد
اما ندیدی چجوری میشـکست
کجای راهی روبه این بن بست
میدونی راه نرفتنم هست
من اونم که