تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تمام سال من بی‌ تو ، پر از سوز زمسـتونه
صدای خنده رو هیچ کس نمیشنـوه از این خونه
تو رفتی‌ و نگاه من یه دریا درد و غم داره
یکی‌ انگار توی سینم گل یأس داره میـکاره
بی‌ تو قلب جهنم هم ، مثل خونه واسم سرد
با اون حالی‌ که تو رفـتی‌ ، محال بازی برگرده
دارم یخ میزنم بی‌ تو ، تا فرصت هست آخه برگرد
تو این سرمای تنهائی‌ نمی‌شــه حفظ ظاهر کرد
جای خیلی تو داره همه دنیام و میگیره
بی‌ تو آسونترین کارها ــــــــ 
واسم سخت و نفس گیر
بی‌ تو هم صحبت شبهام، همین چهار دونه دیـوار
بی‌ تو این سقف هم سقف نیست، 
ازش دلتنگی‌ می‌باره