تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

دیگه میتونی بری تا همین حد کافیه
خاطراتمون فقط این وسط اضافیه
من که هر چی داشتم پای چشـمات دادم
اوله این بازی از نفس افتادم
بغضه من باروته خنده هات کبریته
عشق دلـگرمیمه عشق سرگرمیته
تا ته خط یادمه قول دادم باشم
مگه حـوا بودی که من آدم باشم
چیزی از گذشتمون جا نذاری واسم
دیگه وقـته رفتنه عشقه بی احساسم
من که حاله بدم با تو بهـتر میشد
تو رو که میدیدم خستگیم در میشد
بغضه من باروته خنده هات کبریته
عشق دلـگرمیمه عشق سرگرمیته
تا ته خط یادمه قول دادم باشم
مگه حـوا بودی که من آدم باشم
بغضه من باروته خنده هات کبریته
عشق دلـگرمیمه عشق سرگرمیته
تا ته خط یادمه قول دادم باشم
مگه حـوا بودی که من آدم باشم