تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

چقدر خوشحالم از اینکه ــــــ تورو تو زندگی دارم
برات شعرامو میخونم ــــــ واسه تو وقت میـزارم
تموم آرزوهامو ــــــ تو چشمای تو میبـینم
توی خواب و تو بیداری ــــــ تویی رویای شیرینم
وقتی ازم دوری ــــــ سردرگمو گیـجم
عکساتو میبنم ــــــ دیوونه تر میشم
کنار تو بودن ــــــ بد عادتم کرده
افکارم، هر لحظه ــــــ دور تو میگرده
مثه رقصنده ی باله، ظریف و خاص و جذابی
جهان زیباترم میشه ــــــ تو آغوشم که میخوابی
تموم آرزوهامو، تو چشـمای تو میبینم
توی خواب و تو بیداری ــــــ تویی رویای شیرینم
وقتی ازم دوری ــــــ سردرگمو گیـجم
عکساتو میبنم ــــــ دیوونه تر میشم
کنار تو بودن ــــــ بد عادتم کرده
افکارم، هر لحـظه، دور تو میگرده