تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

فاصله میگیری ازم اما نمیتونی بـری
چشمات میگن عاشقی چرا نمیتونی بگی
از چی فرار میکنی با من نمیخندی چـرا
کمتر نگاهم میکنی موهاتو میبندی چرا
نگاهتو ازم نگیر صدام بزن پیش همه
پیش هـمه
کیه ندونه ما دوتا حواسمون پیش همه
پیش هـمه
بذار بفهمن با منی دیوونگی هات، پس کجاست ؟
این عشق، فقط مال تو نیست
این عشق، مال ما دو تاست
نترس، من کنارتم هیچ مرزی میون ما نذار
هیچکی رو غیر من نبین موهاتو واسم وا بذار
نگاهتو ازم نگیر