تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

دقیقا همون میز همون صنـدلی
همون جایی که پاتوق ما دوتاست
نشستی با یه آدم ناشـناس
نمیدونم اصلا حواست کجاست
میخواستی به تنهایی عادت کنی
چجوری تونستی خیانت کنی
عزیزم نمیشد جلو چشم من
یکم فاصلت رو رعایت کنی
مبارک باشه عشقتون پایدار
ولی مثل من اونو تنها نذار
فقط خواهشا دیگه از این به بعد
قرارای بعدیتو اینجا نذار
واسه آخرین بار میخـوام فقط
همین جا بمونم نگاهت کنم
خجالت نکش روتو از من نگیر
بذار تا بتونم نگاهت کنم
یه جوری بهم دیگه خـیره شدیم
که انگار یه عمره مال همیم
هوای منو که نداشـتی ولی
حواست بهت باشه لطفا همین
مبارک باشه عشقتون پایدار