تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواج نیسـت
انقدر هوامو داری که اکسیژن احتـیاج نیسـت
کنار تو من فاتح تقدیر این زندگیم
بعد از یه عمر تازه دارم با تو میفهـمم که کیم
این پای هم موندنمون فراتر از تعهده
قلمرو احساس ما بیشتر از یه عشق شده
وقتی که آرامش تو جهانمو تسخیر کرد
تمام رویاهامو این حضور تو تعبیر کرد
تو بهترین شرایطم حالمو بهـتر می کـنی
تجربه بـهشت رو واسم میـسر می کنـی
کنـــــار تـــــــو هر یه نگاه مثل یه شعر فاخره
نگاه من نگاه تو چه خوبه این مشاعـره