تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

تو چشای تو  یه جادوی خاصی هست
 ــــ تو نگاه تو  انـگار یه احساسی هست
 ــــ غم دنیا رو  فـراموش می کنم وقتی
 ــــ به تو نگاه می کـنم     تو همه ی عمر
مثل تو رو ندیدم ــــ یه جورایی خاطرت
عزیزه عزیزم ــــ از دیدن تو سیر نمیشه چشم من
 ــــ به تو نـگاه می کـنم
وقتی که نزدیکم به تو انگار
دلم می لرزه هر دفعه صد بار
واسه ی حسی که به تو دارم به تو نـگاه می کـنم
عزیز جونم نامهربونم
گوشه ی چشمی به این دل خونم
واسه ی حسی که به تو دارم  به تو نگاه می کـنم
آروم جونم     بدون تو دیگه نمی تونم
به خدا خسته ست این دل خونم
بدون تو دیگه نمی تونم نمی تونم به هوای تو
تازه میشه حال من   وقتی که هستی
خوب میشه احوال من  تو رو دوست دارم
تا ابد کنارم باش   به تو نگاه می کـنم
تو همه ی عمر مثل تو رو ندیدم
یه جورایی خاطرت  عزیز ه عزیزم
از دیدن تو  سیر نمیـشه چشم من
به تو نـگاه می کـنم