تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

همیشه خواستم سفره دار شم
همه می اومدن می ریختن می رفتن
میدیدم می خندن می رقصن
دلم آروم میشد بی مصب
هیچوقت فکر نکردم چی هستم
شهرت و این چیزا یعنی چی اصلاً
اما ما آقامون خیاط بوده
 فکر نکنی یه وقت بی وصلم
رفقام ، همه چیزم مال همه اونا
من فقط عوض میشه بار چمدونام
تو برو قایم شو لای همه پولات
تا منم اضافه شم به شمار پهلوونات
هه  بیخیال دیزاین خونه ام
چون دوست نداشتم عمران و دیزاین بخونم، نــه
میخوام تو ایران بمونم ، تو ایـران بخونم و
ببینم که از یه سری بیماربه دورم
یه ساعت هایی خودمو بی کار بدونم
زل بزنم از بالکن به تهرون
روشن کنم سیـگار یه دونم
من بیخیال همه بیخیال پول
بیخیال پورشه سفید ــــــ پیاده کول
بیخیال اون همه سی دی های مفت
بی ریای قفل، لا به لای اون همه تیزی های خوف
بیخیال شر، بیخیال کفر، بیخیال شرح
بیخیال پف ــــــ بیخیال در بسته، بیخیال جفت
میندازم به همه سراشیبا یه تف ــــــ 
من بیخیال عقربه مقربه ــــــ  
 بیخیال دغدغه مشغله
بیخیال عربده ، شر بده
عشق است منظره ،مزرعه
بیخیال موبایل ، سایلنته همش
مشکلم شلاق نی اگه سالم بزنش
اگه به حق باشه خب ناز شصتش
انقد بزنه برسه حق و کامل به همش
بیخیال دوا، بابام نیست که شفا بخواد
من، بیخیال ریسک هوا پیمام
هی پرواز ، و پرغازو ریز بدم لا شعرام
بیزار ه از دیدن آشنام
بیخیال این زخم رو تنم
حتی اگه بریزن تو خونمم
چیـزی در نمیاد درویشم
اینارو مردم خوب دیدن که بودنم
بیخیال بازنده بودنم
جایی شنیدی سازنده ، اون منم
خیلی وقتا کم آوردم خداحافظی کردم 
ولی بازم که اومدم