تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

خواهشم ، تویی تو همه ی آرامشم
میخوای دیوونه بشم
از دست اون چـشات
حالت قشنگ تو خنده هات
کی میتونه نمونه باهات
بذار عاشقت باشم
خیلی ساده اتفاقیه که دیگه افتاده
بیا دو تایی بزنیم به دل جاده
بذار عاشقت باشم ، عشق ثابت
تو که میدونی چجوری میخوامت
منو میکـشه اون چشمای بی خوابت
میگیرم دستاتو عزیزم ، بغض تو گلوم
تو پشتمی یه دنیا رو به روم
خسته میشی ولی نمیاری به روم
همیشه آرزوم بودی توو همه عمر و  زندگی
تو که خوب بلدی حرف دل بگی
بگو که دوری ما زود میشه تـموم
بذار عاشقت باشم
خیلی ساده اتفاقیه که دیگه افتاده
بیا دو تایی بزنیم به دل جاده
بزارعاشقت باشم ، عشق ثابت
تو که میدونی چجوری میخوامت
 ــــ منو میکـشه اون چشمای بی خوابت