تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

نامه مینویـسمو بازم اونو میدم دست باد
شاید برسونه به دستت دیگه هر چی باداباد
شاید بگی رسم شکستنو  کی یاد قلبت داد
باید حس کنی حال دلم رو تو که عاشق من بودی
باید تو بگی با چه دلیلی آخه رفتی به این زودی
باید حس کنی اشک چشامو داره میچکه رو نامه
نفرین به من دیوونه
عکسات هنوزم همه دنیامه
این نامه مثل احساست دیگه گم بشه شاید
بیدارم تو میخوابی باز
حالا هرشب و راحت
اشکامو اگه میبینی بیا هرجوریه برگرد