تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

(po 4)
تو اون شبایی که همه ساعتا خوابـشون میره
تو لحظه‌هایی که دلم ــــــ  تو رو بهونه میگیره
وقتی دلم یه عالمه، هق هق مستانه میخواد
وقتی که اسم خودمم، حتی به یادم نمیاد
تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی
میای و پس میره با دست تو، مه دلواپسی
دوباره رد عطر تو، راهو به من نشون میده
کبوتر صدامو لبخند تو آب و نون میده
بیا دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفـته رو
بیا با هم سفر کنیم جاده‌های نرفـته رو
بیا دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفـته رو
بیا با هم سفر کنیم جاده‌های نرفـته رو
مثل یه کشـتی تو خزر، من غرق میشم تو تنت
تسلیم عطر تو میشم، سر میرم از پیـراهنت
دنیامو روشن میکنی ــــــ  شب از تو نورانی میشه
برهنگی تن میکنی، ثانیه طولانی میشه
شیطون دوباره پاشو از، دنیای من پس میکشه
وقتی خدای بوسه‌هات مشغول آفرینشه
آغوش تو این برکه رو میـبره تا دریا شدن
تو ماهتر میشی و باز، تکرار میشه مـد من
بیا دوباره گم کنیم ساعـت و روز و هفـته رو
بیا با هم سفر کنیم جـاده‌های نرفته رو
بیا دوباره گم کنیم ساعـت و روز و هفـته رو
بیا با هم سفر کنیم جـاده‌های نرفته رو