تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

وقتی شکسته اطلسی وقتی گرفته آسمـون 
وقتی که تنهایی شده تها شریک خندمون
وقتی نگاه روشنت حالا غریبه با چشام
 دیگه نه اسمت یادمه نه دیگه عشقت رو میخوام
بی ترسه بی تو گم شدن بی رد پا و بی نشون
 باید گذشت از خاطرت با ید رها شد نیمه جون
محرم نبودی ابرکم هرم نفس های منو 
همراه دلتنگی شدن هم بغض عاشق بودنو
محرم نبودی تا بگم اون مرد تنها که رسید
 هم رنگ چشماتو گرفت هم یاس رویاهامو چید