تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

گرفـتی خستگیامو 
با نوازشت بستی دل شکستگی هامو
سرد شدم سخت گذشت 
و حوصله کردی شنیدی صدامو
عشقه تو شانسه
 مثله معجزه ست واسه من خنده‌ی خاصت
قول بده تا ابد لحظه به لحظه بهم باشه حواست
هر جا باشی نشونه همونجاست
معنیه خونه همون جاست 
جایی که پر شه از عطر تازه ی تو
میره دلشوره های مدامم زندگی میشه به کامم
مگه میشه کسی رو بخوام اندازه ی تو , اندازه ی تو
مثل خورشیدی مرسی از اینکه رسیدی 
هستی و انگیزه میدی روشنه با تو شبام
مثله بارونی با تو قشـنگه جوونی 
میشه همـیشه بمونی عالیه حالو هوام
میخوام عکس تو رو روو دیوار بکشم
 تا همیشه به تو نذار سایه بشم
بده حاله دلم وقتی از تو جدام 
تو کنار منی و بازم یادم میره کجام