تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

وقتی که تنهایی تصمیم میگیـری
این اشتباست عشقم راهی که تو میـری
این برزخی که توش  راه میری هر روز
من بهشت کردم
اینجا نـمیــمـیری، اینجا نـمـــیـمیری
به هر دری زدم که عاشقم بشی
  نشد نشد که نشد
بمون به خاطرم نشد که نـشد
شکسته ظاهرم نشد که نشد
بگیر از من این جونو اما بـمون
تا کی خیره شم به عکس دوتاییمون
همینجا بـــمون همینـجا بـمون
همیشه بـــرات بــهتـرین بودم
تو میدونی تنهاترین بودم
همینجا بـــمون همینـجا بـمون
به هر دری زدم که عاشـقم بشی
 نـشد نشد که نشد
بمون به خاطرم نـشد نشد نـشد