تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

نـگات اون خنده ی تو چشـمات
منو میـبره تو دنیات
خنده هات حتی بغض تو صـدات
غرقم میکنه تو رویات
عشقو تو نگاه اول با تو فهمیـدم
به دنیا من یه تار موی تورو ــــ نمیدم
تو حسی به من دادی که دنیام زیر و رو شد
واسم دنیا روزی که تورو دیدم شروع شد
من میخوام واست مرد روزای سخت باشم
آرزوم اینه کنار تو فقط خوشبخت باشم
جـذابی توی شبهای من مهتابی
تو یه حس غریب و کمیابی
ممـنونم این حالم و به تو مدیونم
بی تو سرگشته و حیرونم
آخه تو نمیزاری از چیزی ناراحت شم
انقدر خوبی میترسم که یه روزی بد عادت شم
تو حسی به من دادی که دنـیام زیر و رو شد
واسم دنیا روزی که تورو دیدم شروع شد
من میخوام واست مرد روزای سخت باشم
آرزوم اینه کنار تو فقط خوشـبخت باشم