تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

نه صدای پا میاد نه زنگ در نه تلفن
صبر من تموم شده دیر نشده کاری بکن
دل این کلـون در میزنه اما بی صدا
دلهره یه عالمه نفس یه آه بی هوا
دم به دم یه حرفی باز میاد میشیـنه تو گلوم
همه جمع میـشه واسه وقتی نشستی روبروم
نمیشه رو تو حساب کرد مثل آفتاب زمستون
میری بی خبر نگفته میشی باز دوباره مهمون
نمیشه حتی کمت کرد از تو جمع دلخوشی ها
تو نباشی دیگه از ما چی میمونه جز یه تنها
نه هوای جاده ها نه کوچه و خیابونا
نه غم پیاده رو نه گریه های ناودونا
نه سکوت سرد پارک نه سقف دلگیر خونه
تو که نیـستی به دلم حتی غمم نمیمونه
باشه هر چی تو میخوای هر جوری که تو راحتی
تو پری قصه ها نمیشی یار پاپتی