تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

ساعت هفت میری تو دلم آشوبه
میری برمیگردی دروغشم خوبه
میگی داری میری بسازی فرداتو
بسته میـشه اینجا قصه ی من با تو
منو نمی بینی خیالت آسوده
راحتی از دست اونی که بات بوده
اونی که پات داده امروز و فرداشو
واسه تو هر کار کرد دیدی خب چند تاشوااااا
ساعت هفته اون دیگه رفـته
دوباره سردن روزای هفـته
ساعت هفته خیال تو تخـته
امروزم از اون روزای سخـته
دلگیره خیابون بدتر از اون بارون
باز من تنها و یاد عاشقـیامون
پیاده زیر بارون من جای دوتامون
تا جایی میـرم که خسته شه پاهـامون
باز من و خـیابون زیر نم بارون
یاد تو باهامه باهامه عکسـامون
با هم بود عکسامون حتی تو قهرامون
دور میشیم از امروز چی میشه فردامون
چی میشه فردامون