تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

من از شب اول فهمیدم
وقتی همون شب با منی
پس چند شب بعـدم تفریحا
میتونی بری تو بغل هر آدمی
از همون شب اول فهمیدم
که چقده ذاتت سیاست
از همون شب اول میدونستم
پشته فیس نازت چیاست
از همون روزه اول شک داشتم بهت
هی توهم الان با کیاست
نمیدونستی میرسه به گوش من
کارات دور من پره مافیاست
وقتی که تو میتونی انقده راحت
رو همه قولات پا بذاری
وقتی که تو میکنی انقده عادی
بی حتی یکم پافشاری
وقتی معلوم نی از کجا میرسه
بهت بوداره هرچی داری
وقتی که تو میتونی انقده بد شی
توقع از من چی داری