تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gb

یه پاییز دیگه بازم تو راهه
بازم چشـام به راه تو سیاهه
گفتی عشق بهار جدایی داره
گفتی خزون که شد میای دوباره
خزون غرور ابرارو شـکسته
زمین پر شده از برگهای خسته
ولی قلبای یادگاری ما
رو سینه ی درخت غم نشسته
برگــــرد ، تنم دوباره با عشق تو تب کرد
بازم نبودنت حالـمو بد کرد ، برگرد
برگــــرد ، تنم دوباره با عشق تو تب کرد
بازم نبودنت حالمو بد کرد ، برگرد
همه سهم من از خزون همینه
بشـینم روزو شـب به انتظارت
همه ترسم از اینه مثـل هر سال
فراموشت بشه قولو قرارت
ببین که باد سرد بی ترحم
داره باز بوی بی کسی میاره
آهـای مسافر پاییزی من
یه وقت گم نکـنی راهو دوباره
برگــــرد ، تنم دوباره با عشق تو تب کرد
بازم نبودنت حالمو بد کرد ، برگرد
برگــــرد ، تنم دوباره با عشق تو تب کرد
بازم نبودنت حالمو بد کرد  ـــــ برگرد