تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

ای ماه دلم اشکامو ببین
ببین که از تو سینه دل پر میزنه 
به هر دری در میزنه
تورو خدا ببین
درمون دلم دیدار توئه
چجوری آرومش کنم 
دلی رو که اینجوری گرفتار توئه
بیا پیش دلم باش یکم
یا بیا و بیوفت از چشمم
یا که این دلو از جاش بکن ماه من
تمومه این شبارو با یادت
قدم زدم این کوچه ها شاهد
بپرس چجوره حال این عاشق
همه درارو بستی روم آخه
چجور بیام سراغ تو آخه
بشینم این گوشه دری وا شه
بیا پیش