تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

تنها منم همه درد تنم  یادگاریه تو چشم
خیس و ترم  های لالالای لای لای لا لا لای
لای لای لالا لای لای لای
واسه اینکه دار و ندار منی
که انقد تو رو دوس دارم برو
نذا گریه هامو ببینی عزیز
یه کاری نکن کم بیارم برو
زمینو زمان بسته ی عشق توست
میخوام از زمینو زمان کنده شم
تو حتی نگاهم نکردی چرا
یه کاری نکردی که شرمنده شم
یه چیزی تو چشمای خیس تو بود
که خیلی نمیشد تماشاش کرد
تو رو میکشیدم که یادم نری
منه شاعرو عشق نقـاش کرد
خداحافظی میکنی با کسی که
از تو یه دنیا محبت گرفت
خداحافظی درد سنگینیه
الهی بمیرم که گریت گرفت
تنها منم همه درد تنم
یادگاری تو چشم خیس و ترم
های لالالای لای لای لا لا لای
لای لای لالا لای لای لای