تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

این کیه که قد آینه عکسشو زدن به دیوار
چقدر شبیه من نیست، نه خدایا منم انگار
اگه این منم که ما رو چه به این همه اشاره
با کی اشتباه گرفتی من نه ماهم نه ستاره
چشمتو رو آینه وا کن واسه ماه ستاره کم نیست
اون‌که آرزوشو داری حتی قد خودتم نیست
نمی‌دونم خیلی از ما نقشمون تو قصه چی بود
اگه رو می‌شد دلامون اگه این شب شیشه‌ای بود
دیگه جز شب چی میتونه سایه ی هر دوی ما شه
اگه تصویر ستاره پشت پرده این نباشه
عینک خیال و و همو از رو چشم قصه بردار
من همینم که می‌بینی نه اون عکسای رو دیوار