تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

چشات آواز یه سازه که احساسم ر و میسازه 
نگات بی حد اندازه خوش آهنگه خوش آوازه
یه رویایی که تکرارش پره از حس آرامش 
شروع قصه این باشه چه شیرینه سرانجامش
تو اینجایی تا روزایی که گم میشم  
توو تنهایی بمیرن
نتونستن حسودایی که میخواستن
تو رو از من بگیرن
تو اینجایی تا روزایی که گم میشم 
توو تنهایی بمیرن
نتونستن حسودایی که میخواستن
تو رو از من بگیرن ، بگیرن ، بگیرن
( دو بار )
اگه غم اومد برف بارون زد شب 
شبی خون زد ما همو داریم
واسـه فردامون آرزوهامون بی کسی هامون 
ما همو داریم
اگه غم اومد برف بارون زد شب
شبی خون زد ما همو داریم
واسـه فردامون آرزوهامون بی کسی هامون 
ما همو  داریم
تو اینجایی