تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی
همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی
نیستی اما مونده اسمت توی غربت شبونه
میونه رنگین کمونه خاطراته عاشقونه
آخرین ستاره بودی تو شب دلواپسی هام
خواستنت پناه من بود تو غروب بی کسی هام
لحظه هر لحظه پس از تو شب و گریه در کمینه
تو دیگه برنمی گردی آخر قصه همینه
میشکنم بی تو 
و نیستی به سراغم نمی آیی که ببینی
بی تو میمیرم و نیستی 
تو کجایی تو کجایی که ببینی
میشکنم بی تو 
و نیستی به سراغم نمی آیی که ببینی
بی تو میمیرم و نیستی 
تو کجایی تو کجایی که ببینی
شب بی عاطفه برگشت ، شب بعد از رفتن تو
شب از نیاز من پ ر ، شب خالی از تن تو
با تو گل بود و ترانه ، با تو بوسه بود و پرواز
گل و بوسه بی تو گم شد بی تو پژمرده شد آواز