تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

میری از یاد من ولی چشمات
بی تو بودن راحته با دستات
منم دیگه خسته ام از دستت
پس فراموش میکنمت عطرت
لعنتی بغضمو نشکن نرو هر بار
از این کار دست بردار
عکسه تو یاد تو عطرت توو این
خونه مهمونه دیوونه
وقتی میخوای بری کمی به یادم
باش درکم کن آدم باش
زمین میگرده نوبته منم
میشه تا چشمات ابریشه
هر کاری که بدم میاد کردی
من بهم ریختم تو که خونسردی
واسه هیشکی گریه نمیکردم
اما هر کار کردم که برگردی