تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

من بارونو دوست دارم اما خیابونو دوست دارم
  اماحتی قانونو دوست دارم اما بدون تو نه نه نه
گل زردارو دوست دارم اما 
صبح فردارو دوس دارم اما
حتی دردارو دوس دارم اما بدون تو نه نه نه
من زنمو دوست دارم اما 
بابا شدنمو دوس دارم اما
مردنمو دوس دارم  اما  تو نباشی نه نه نه
مادر شدنتو دوست دارم لاغر شدنتو دوس دارم
حتی خر شدنتو دارم   آی نه نه نه نه نه
منی که یخ زده بودم قلبی که سردش بود
از عشق میسوزه حالا   خدایا این چه دردش بود
چشامو میبندم قلبمو باز میکنم
عقلم اگه چیزی گفت به اونم اعتراض میکنم
چندبار زندگی برای من یکی مثل تو رو میکنه
یکبار عاشقی میاد و میزنه دنیاتو زیرو رو میکنه
چشمات عایشه آتیش آتیش آتیشه
لب هات عایشه آتیش آتیش آتیشه
چشمات عایشه آتیش آتیش آتیشه
لب هات عایشه آتیش آتیش آتیشه
اوب اوب اوب اوب چراغ شب هامی
اوب اوب اوب اوب مرهم دردامی
به هر شهری سفر کردم به هر چشمی نظر کردم
چشات پرتگاه عالم  بود چه جاهایی خطر کردم
شاعرترینی واسه من   فاخرترینی واسه من
تو دورم بشی از من  حاضرترینی واسه من
عایشه عایشه تو دلم آتیشه
تو دل من دیگه هیشکی جا نمیشه
یا مال من میشی و من با تو مرد میشم
یا که دنیارو نمیخوام دوره گرد میشم
چشمات عایشه آتیش آتیش آتیشه
لب هات عایشه آتیش آتیش آتیشه
چشمات عایشه آتیش آتیش آتیشه
لب هات عایشه آتیش آتیش آتیشه