تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:B

بگو این ترانه الان تو رو یاده کی میاره
عصر بارونی تهران تو رو یاد کی میاره
بگو یاد کی میوفتی وقتی زخماتو میبینی
واسه تجدید یه لبخند رو به روی کی میشینی
هر عطــــــــــــــــــر
لذت یه زخم کهنس واسه خاطره امضاس
هر شــــــــــعر
خنده ای عمیق و سرخه مثه تمدید یه رویاس
هر حــــــــــرف
فرصتی دوباره واسه گفتن یه حس تازس
هر پلـــــــــک
فصل عاشقونه ای از یه خیال بی اجازس
ساعتایی که کسی نیست وقتی کلافه میشی
وقتی با یه بغضه دلتنگ راهی یه کافه میشی
نوبته خاطره بازی بگو یاد چی میوفتی
وقتی رویاتو میسازی بگو یاد کی میوفتی
واسه گریه واسه خنده آخرین بهانه چی بود
فصل زندگیت ایا فصل عاشقانه ای بود
توو کدوم کوچه ی بن بست خندهاتو جا گذاشتی
پشت پلکات چرا خیسن اگه غصه ای نداشتی
هر عطر
ساعتایی که کسی نیست وقتی کلافه میشی
وقتی با یه بغض دلتنگ راهی یه کافه میشی
نوبته خاطره بازی بگو یاد چی میوفتی
گل یخ که گوش میدی بگو یاد کی می افتی