تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

هوای امشب ام با فکرت خرابه 
بدون تو خورشید محاله بتابه
تو فانوس شبهای بیداری ام باش نجاتم بده
واسه گریه کردن به پای تو دیره 
یه جوری شکستم که گریه ات بگیره
همین امشب از حال من با خبر باش نجاتم بده
صداش از جنس بارونای هر روزه
دلش وقتی که دلتنگم نمیسوزه
چرا بی طاقتی هامو نمیبینه 
کسی که    چشام چشماشو میدوزه
بیا دنیامو عاشق کن به رویایی که شیرینه
میدونی روزگار من تو باشی بهتر از اینه
خلاص ام کن از این حبسی که رنگ آبو و اتیشه
داره مثل تو تنهایی یه جوری عادتم  میشــه