تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

وقتی که لبخندت ، فقط یه تصویره
چیزی نمیبینی چیزی نمیفهمی گریت نمیگیره
دیگه نمیشناسی هوای بیرونو
خیس میشی اما اصلا نمیفهمی معنی بارونو
جنس نگاه تو غریبو مبهمه
ترس جدا شدن میون ما کمه
کنارمی ولی ، دوری یه عالمه
بـــی حرکـت  شــــدی ، مثل مجسمه
مثل مجسمه 
خودتو یه لحظه هم بزار جای من
بشین گوش کن یکم به حرفای من
همین کافیه که بفهمی اینو
عمق تنهایی من غمگینو
خودتو یه لحظه هم بزار جای من
ببین چی اومده سر رویای من
از این زندگیمون یه نقاشی
سخته با یه مجسمه تنهاشی