تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

دوباره بدون تو کنار شومینه
باورم نمیشه که قسمتون اینه
حالم از نبودنت بدجوری داغونه
بعد تو چی پیش میاد هیچ کسی نمیدونه
بگو که تو هم مث من تو دلت آشوبه
شایدم نه پیش اون حال و روزت خوبه
دیگه چه فرقی داره جای من کی پیشته
دیگه چه فرقی داره الان کی روی تختته
خودت میخواستی رابطه اینجوری باشه
خودت میخواستی راهمون اینجا جدا شه
خودت میخواستی پس دیگه هیچی نمیگم
به تو و عشق جدیدت عزیزم تبریک میگم
تو رفتی اما عطرتو جا گذاشتی تو کشو
حیف که منو تو هیچکدوم نفهمیدیم آرامشو
شیشه ی عطرو میشکنم تا شاید از یادم بری
الان که نه اما یه روز میفهمی که مقصری
خودت میخواستی رابطه اینجوری باشه
خودت میخواستی راهمون اینجا جدا شه
خودت میخواستی پس دیگه هیچی نمیگم
به تو و عشق جدیدت عزیزم تبریک میگم