تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

رو به تو کردم که دنیا رو بهم کرده دوباره
کاشکی این بارون بیاد رو سرمون تا صبح بباره
تو بهم وصلی مثل دریا به ساحل غرق تو
موج نگات بی دستا و پا دل از همه بهتر
میدونم چیه حالت جونمو میدم فقط
باشم کنارت
2(هر وقت دلت تنگه کافیه صدام کنی
زنده بشم شاید تو اگه نگام کنی عشقی
که بهت دارم رفتنی نیست از دلم دیوونه
تر میشم وقتی از پیشت برم)2
به خودم میگم هی توی این هم همه
یعنی میشه اتفاقی تورو ببینمت اگه هر
ثانیه پیش تو باشم کمه خیلی وقته
آرزوم تو رو از دور دیدنه تو مثل خوابی
واسه چشای خستم که به عشق دیدنت
هنوز نبستم باز سراغتو ازم میگیره قلبم
حتی وقتایی که من پیشت نشستم
2(هر وقت دلت تنگه کافیه صدام کنی
زنده بشم شاید تو اگه نگام کنی عشقی
که بهت دارم رفتنی نیست از دلم دیوونه
تر میشم وقتی از پیشت برم)2