تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اگه تو با من بمونی عاشقترینم عزیزم
اگه بگی فراد میری امروز میمیرم عزیزم
اگه بخوای بهم بگی میرم و دیگه نمیام
منم میمیرم نمیتونم دیگه دنبالت بیام
آخه بی تو می ترسم ببین خالیه دستم
تنهام نذار دیگه ، دیوونه
بی تو می میرم اگه دستاتو نگیرم
غم توی این خونه میمونه
من چقدر غمگین و خستم
تو چه خوبی خوش به حالت
من چه تنها من چه بی کس تو دنبال عشق و حالت
من بدون تو می میرم تو عین خیالتم نیست
تو نمیدونی که بی تو  خنده توی کار من نیست