تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

وقتی تو گریه میکنی ، ثانیه شعله ور میشه
گر میگیره بال نسیم ، گلخونه خاکستر میشه
وقتی تو گریه میکنی ، ترانه ها بم تر میشن
شمعدونیا میترسنو آیینه ها کمتر میشن
وقتی تو گریه میکنی ، ابرای دل نازک شب
آبی میشن برای تو
ستاره ها میسوزنو ، مثل یه دسته رازقی
پرپر میشن به پای تو
وقتی تو گریه میکنی ، غمگین میشن قناریا
بد میشه خوندن براشون
پروانه ها دلگیر میشن
نقشو نگار میریزه از رنگین کمون پراشون
وقتی تو گریه میکنی وقتی تو گریه میکنی
وقتی تو گریه میکنی
وقتی تو گریه میکنی ، شک میکنم به بودنم
پر میشم از خالی شدن ، گم میشه چیزی از تنم
اسیر بی وزنی میشم ، رها شده تو یک قفس
کلافه میشم از خـودم ، خسته میشم از همه کس
وقتی تو گریه میکنی ابرای دل نازک شب