تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده شهره
ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره
سقف دلبستگی بی تو واسه من سایه نداره
دلم از روزی که رفتی دیگه همسایه نداره
تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی
رفتی و چیزی نگفتی گریه رو بهونه کردی
من سوال ساده تو تو جواب مشکل من
رد پای رفتن تو روی صحرای دل من
وقتی آسمون شبهام زیر سایه چشاته
وقتی حتی این ترانه رنگ غربت صداته
نمیزارم این دوراهی سر راه ما بشینه
نمیزارم این جدایی رنگ فردا رو ببینه
شب و با فانوس اشکت میبرم به روشنایی
با تو میرسم دوباره به طلوع روشنایی
میدونم هرجا که باشی دل تو اهل همینجاست
واسه ی من و تو اینجا اول و آخر دنیـاست
اول و آخر دنیـاست