تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

سهم من از تو شده حسرت
دردای عادت ، کابوس وحشت
عشقم کجا رفت؟
سهم تو از من شده رویا
تنهای تنها ، با خاطراتم تووی دنیا
سهم من از تو چیه آخه؟
دنیام سیاهه ، دل بی گناهه  بی پناهه
سهم تو از من شده دوری
خیلی صبوری ، مثل من زنده به گوری
این روزا حس میکنم دوباره باز کنارمی تو
داره میمیره قلب من دوباره بی تو
چی میشه حرف قلبتو بهم بگی تو هم عزیزم
این روزا همش دلم میگیره و دیوونه میشه
بهش میگم طاقت بیار میگه نمیشه
تووی دلم نشستی واسه ی همیشه عزیزم
سهم من از تو شب تاره
دل بیقراره ، بارون میباره دوباره
سهم تو از من چشم خیسه
واست عزیزه ، اشکات رو گونه میریزه
سهم من از تو یه ستاره
دل پاره پاره ، آروم نداره دوباره
سهم تو از من دل خون
بی آشیونه ، تنها میمونه میدونه
این روزا حس میکنم دوباره باز کنارمی تو
داره میمیره قلب من دوباره بی تو
چی میشه حرف قلبتو بهم بگی تو هم عزیزم
این روزا همش دلم میگیره و دیوونه میشه
بهش میگم طاقت بیار میگه نمیشه
تووی دلم نشستی واسه ی همیشه عزیزم