تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

می خندی و خندت مث اون اولا نیست
اینجایی اما فکرت اصلا اینجاها نیست
جوری غریبی می کنی با من
که انگار حتی قیافم واسه ی تو آشنا نیست
حتی قیافم واسه ی تو آشنا نیست
اینکه تورو از دست بدم کابوس من بود
آغوش آروم تو اقـیانوس من بود
تو تاهـمیشه توی قلبم موندگاری
واسه پشیمونی همیشه وقت داری
اینکه تورو از دست بدم کابوس من بود
آغوش آروم تو اقـیانوس من بود
تموم لحظه های بی تو ناتمومه
تصویر خنده هات همیشه روبرومه
غیر از کسی که بین ماهارو بهم زد
حالا دیگه هیشکی میون ما دوتا نیست
من دست و پامو توی عشقت بستمو اون
حتما مث من توی عشق  بی دست و پا نیست
هر روز میگم با خودم مردم براش
تا بعدا نپرسم از خودم هر روز چرا نیست