تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

سوت و کورم خیلی دورم
از تموم اون روزا که باتو بودم ــــــــ 
بی تو تنهام غرق گریه
مگه من همونی که خواستی نبودم
حالا بی تو تنـهام
من یه شبگرد عاشق
یه شهرو با خیالت دوره کرده
خیلی وقته دوریم از هم
تو برات فرقی نداره
که یکی یه عمر کنارت خاطره داره